page_banner

טיפול בבריאות הנפש

טיפול בבריאות הנפש

טכנולוגיית האלגוריתם של Narigmed היא ייחודית ויכולה למדוד במדויק את אותות חמצן, דופק וקצב נשימה בדם, ומאפשרת לפסיכיאטרים לנטר את הפרמטרים הפיזיולוגיים של המטופלים כדי לספק תמיכה מדויקת בנתונים לאבחון של מחלות נפש.הטכנולוגיה המוגנת בפטנט של Narigmed יכולה להתמודד ביעילות עם אותות חלשים והפרעות תנועה, ולשפר מאוד את הדיוק והאמינות של איסוף וניתוח נתונים.

חיישן Nopc-01 סיליקון לעטוף SPO2 עם מחבר Lemo מודול פנימי

אביזרי חמצן הדם של Narigmed עם מודול חמצן בדם מובנה מתאימים למדידה בסביבות שונות...

Nopd-01 חיישן Spo2 גלישת סיליקון עם מודול פנימי, מחבר USB

אביזרי חמצן הדם של Narigmed כוללים מודול חמצן בדם מובנה, הניתן לחיבור ישיר למגוון ציוד רפואי כגון מאווררים...