page_banner

מחלקת ילודים

מחלקת ילודים

טכנולוגיית האלגוריתם של Narigmed היא ייחודית ותוכננה במיוחד עבור מחלקות מיוחדות כגון יחידות יילודים וטיפול נמרץ (NICU או ICU), אשר מבטיחות את דיוק המדידה של חולים בתנועה ומצבי זלוף חלשים.הטכנולוגיה המוגנת בפטנט של Narigmed יכולה להתמודד ביעילות עם אותות חלשים והפרעות תנועה, ומשפרת מאוד את הדיוק והאמינות של איסוף וניתוח נתונים.

חיישן Spo2 של ילודים לשימוש חוזר Nosn-04 המותאם למוניטור מטופל ליד המיטה

מציגים את בדיקת חמצן הדם החדשנית שלנו שתוכננה במיוחד עבור יילודים.מכשיר רפואי חשוב זה חיוני עבור...